Program

12. října 2022

19:00    Welcome Beer party na Šalandě Plzeňského Prazdroje


13. října 2022

ÚVODNÍ SEKCE

09:00 - 09:10 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE
09:10 - 09:25 Václav Berka (Plzeňský Prazdroj)
180 let Plzeňského Prazdroje
09:25 - 09:40 Martina Ferencová (CSPAS)
Budoucnost českého pivovarství
09:40 - 09:55 Michal Voldřich (CMSMP)
Minipivovary a jejich místo v českém pivovarství
09:55 - 10:10 Michaela Mezerová (SZPI)
Kontroly SZPI v pivovarech
10:10 - 10:30 Christian Dörr (KRONES)
Steinecker Brewnomic – the brewing power station
10:30 - 10:45 Stanislav Hamara, Petr Kofroň (Plzeňský Prazdroj)
Změny v PPAS 
10:45 - 11:30 COFFEE BREAK
   

SEKCE CHMEL

11:30 - 11:45 Zdeněk Rosa (Bohemia Hops)
Dopady radikálního růstu nákladů v průběhu roku 2022 na české chmelařství
11:45 - 12:00 Karel Krofta (Chmelařský institut): Vliv houbových chorob na kvalitu chmele a senzorické vlastnosti piva
12:00 - 12:15 Lukáš Jelínek (VŠCHT)
Perspektivy využití lyofilizovaného chmele v pivovarství
12:15 - 12:30 Martina Brotánková, Ivan Tučník (PPAS, a.s.)
PRO CHMEL – rok poté
12:30 - 12:45 Paul Lennart (BarthHaas)
Optimizing late & dry hop additions with innovative hop
12:45 - 13:00 Lenka Straková (PROUD)
Využití nových chmelových odrůd odolných proti suchu v pivovarství
13:00 - 13:15 Martin Mehl (R-Biopharm)
Po stopách nežádoucích patogenů chmelu/On the trail of hop spoilage patogens
13:15 - 14:45 OBĚD
   

SEKCE METODY

14:45 - 15:00 Jana Olšovská (VÚPS)
Nová metodika degustační soutěže ČESKÉ PIVO
15:00 - 15:15 Gareth P. Hughes
Dissolved Gas Analysis in the Brewing Process
15:15 - 15:30 Petr Košin (Budvar)
Senzory kvašení pro automatické řízení kvasné křivky
15:30 - 15:45 Tomáš Vrzal (VÚPS)
Pilotní výsledky projektu predikce stárnutí piva s využitím umělé inteligence
15:45 - 16:00 Jan Nevelös (Lallemand)
Moderní přístupy k výrobě nealkoholických piv
16:00 - 16:15 Vratislav Psota (VÚPS)
Mikroflora na povrchu zrna aneb na co zírá laborantka
16:15 - 16:45 COFFEE BREAK
   

SEKCE TECHNOLOGIE

16:45 - 17:00 Jana Olšovská (VÚPS)
Aktivity analytických komisí EBC, MEBAK a ASBC
17:00 - 17:15 Markéta Sedliaková (Nicolet CZ)
Molekulová spektroskopie a její využití v pivovarnictví a sladovnictví
17:15 - 17:30 Rudolf Jung (VŠCHT)
Bilance obsahu těkavých fenolů pocházejících z nakuřovaných sladů během pivovarského procesu
17:30 - 17:45 Vratislav Psota (VÚPS)
Kvalita historických odrůd ječmene
17:45 - 18:00 ZÁVĚR ODBORNÉHO PROGRAMU SEMINÁŘE
19:00 Společenský večer – Plzeňský Prazdroj, a.s.14. října 2022

09:00    exkurze do pivovaru Plzeňský Prazdroj