Přihlášení

Účastnický poplatek

Do 13. září 2022 včetně je výše poplatku stanovena částkou 2.900,- Kč plus DPH (3.509,- Kč).
Platí termín připsání na bankovní účet – viz. níže. 

Od 14. září 2022 je výše poplatku stanovena na 3.500,- Kč plus DPH (4.235,- Kč).

Součástí poplatku je vstup na odborný program, kongresové materiály, občerstvení o přestávkách včetně obědu, vstup na společenský večer (částky jsou uvedeny včetně DPH 21 %). 

Celkovou částku uhraďte bankovním převodem na účet ČSOB a. s:
název účtu: Jastraban Rudolf
číslo účtu tuzemsko: 278750623/0300
číslo účtu EURO: 278750623/0300
(IBAN CZ87 0300 0000 0002 7875 0623), (SWIFT: CEKOCZPP)
variabilní symbol: fyzické osoby – rodné číslo, právnické osoby – IČ organizace
specifický symbol: jméno účastníka

Storno podmínky

do 20. 9. 2022 vrací agentura 70 % účastnického poplatku
po 30. 9. 2022 storno poplatky 100 %

Přihlášky zasílejte nejpozději do 13. 9. 2022.

• Online přihláška