O semináři

Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

jménem organizátorů a partnerů semináře přijměte moje pozvání na 28. Pivovarsko-sladařské dny, které se konají ve dnech 31.10. – 1.11.2019 v Plzni.

Vysoké pořadové číslo tohoto odborného semináře prozrazuje, že se jedná o již tradiční platformu pro setkávání osobností českého, slovenského i světového pivovarství a sladařství, a to jak z oblasti výrobní a obchodní, tak výzkumné. Mou dlouholetou zkušeností je, že propojit svět komerční s akademickým je obtížné. Problém vzešlý ve výrobě je potřeba obvykle řešit okamžitě a často se říká, že „včera bylo pozdě“. Akademická půda má naopak svůj specifický biorytmus s dlouhým koloběhem lidí i projektů. A právě proto je tento seminář, coby úspěšný pokus „naroubovat“ vědu a výzkum do hektického světa výroby, velmi přínosný, protože zvětšuje pomyslnou styčnou plochu mezi průmyslem a výzkumem a posiluje tak tok klíčových informací ku prospěchu všech. Pivovarsko-sladařské dny jsou navíc také příležitostí utužovat stará přátelství a vytvářet nové kontakty v uvolněné a bezprostředně přátelské atmosféře. Těšíme se na Vaši účast, protože půjde o příležitost společně řešit současnost a ovlivňovat budoucnost pivovarství a sladařství v našem regionu.

prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
Ředitel VÚPS a.s.

 

Složení organizačního výboru semináře

RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.
Ing. Iva Adlerová
Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
Ing. Alexandr Mikyška
Ing. Marcel Karabín, Ph.D.
Rudolf Jastraban