Program

26.10.2017

08:00-09:00   Registrace účastníků

09:00-09:30   Karel Kosař, Vilém Nohel
                      Slavnostní zahájení
09:30-09:45   Miroslav Koutek (PMS)
                      Historie pivovarů Zubr, Litovel a Holba
09:45-10:00   Dagmar Matoulková, Petra Kubizniaková, Karel Kosař (VÚPS)
                      Sbírka pivovarských kvasinek VÚPS – příběh starý 100 let
10:00-10:15   Petr Košin (Budějovický Budvar, n. p.)
                      Testování těsnosti obalů proti průniku kyslíku
10:15-10:30   Dr. Konrad Müller-Auffermann (KRONES)
                      Dynamická fermentace s Poseidonem
10:30-10:45   Vladimír Nesvadba (CHI Žatec)
                      Nové odrůdy a perspektivní genotypy chmele

10:45-11:15   Přestávka

11:15-11:30   Alexandr Mikyška, Martin Dušek, Marie Jurková (VÚPS)
                      Studium obsahu flavonoidů a prenylflavanoidů v českých odrůdách chmele
11:30-11:45   K.Krofta, A.Mikyška, M.Jurková, L.Mravcová, P.Vondráčková (CHI Žatec)
                      Stanovení hořkých látek v chmelu – vliv ročníku a stáří chmele
11:45-12:00   Vratislav Psota (VÚPS)
                      Volný aminodusík ve sladině sladovnických odrůd ječmene zkoušených
                      v České republice
12:00-12:15   Zdeněk Svoboda, Renata Mikulíková (VÚPS)
                      Procesní kontaminant 3.MPCD ve sladu?

12:15–13:30   Oběd

13:30-13:45   Petra Kubizniaková, Dagmar Matoulková (VÚPS)
                      Pivovarská mikrobiologie – mléčné bakterie a kultivační metody jejich detekce
13:45-14:00   Dagmar Matoulková, Petra Kubizniaková (VÚPS)
                      Mikrobiologie výčepních zařízení
14:00-14:15   Tomáš Vrzal, Jana Olšovská (VÚPS)
                      Senzorické stárnutí piva a metoda pro jeho rychlé, mobilní
                      a objektivní stanovení
14:15-14:30   Karel Štěrba (VÚPS)
                      Heterocykly a jejich osud při výrobě piva 
14:30-14:45   Martin Dušek (VÚPS)
                      Rezidua pesticidů v pivu – existují rizika?
14:45-15:00   Zuzana Cejpková (Merck spol. s r.o.)
                      Spectroquant® Prove Software pro pivovarské analýzy
15:00-15:15   Dr. Martin Mehl (R-Biopharm)
                      Diferenciácia baktérii znehodnocujúcich pivo
                      – Pre rýchly a GEN-IAL ® qPCR výsledok

15:15–15:45   Přestávka

15:45-16:00   Sylva Běláková (VÚPS)
                      Přepěňování piva – jeho příčiny
16:00-16:15   Pavel Dostálek a kol. (VŠCHT)
                      Aplikace pasterace pro zvýšení trvanlivosti nefiltrovaného piva
16:15-16:30   Tomáš Brányik a kol. (VŠCHT)
                      Novinky v oblasti výzkumu pivní pěny / The news in beer foam research
16:30-16:45   Vojtěch Hanko a kol. (VŠCHT)
                      Odhořčený chmelový materiál bohatý na xanthohumol jako
                      stabilizátor pivní pěny
16:45-17:00   Jakub Nešpor a kol. (VŠCHT)
                      Výrobní postup jako klíč k obsahu těkavých látek v ciderech
17:00-17:15   Josef Vacl (University of New York in Prague)
                      Wikipedie a její komunikační potenciál
17:15-18:00   Diskuze

18:00   Společenský večer

27.10.2017

10:00   exkurze do Pivovaru Zubr Přerov, Pivovar Litovel a Pivovar Holba Hanušovice.