Program

30.10.2019

19.00 ... Welcome Beer party na Šalandě pivovaru Gambrinus

31.10.2019

08.30 - 09.30 ... registrace

09:30 - 11:15 ... ÚVODNÍ SEKCE
     - Zahájení semináře
     - Basařová, G.: Pivovar Gambrinus slaví 150 let
     - Mandíková, D.: Udržitelnost a role piva
     - Ferencová, M.: Projekty a aktivity na podporu českého piva
     - KRONES: Klem, K.: Dopady změny klimatu na výnos a kvalitu sladovnického ječmene

11:15 - 11:30 ... Přestávka

11:30 - 13.00 ... SUROVINY (Karabín, M.)
     - Psota, V.: Vliv sucha na kvalitu zrna sladovnického ječmene na příkladu roku 2018
     - Rosa, Z.: České chmelařství v roce 2019
     - Gareth, H. (HACH): Quality control in the brewery - from lab to process
     - Krofta, K.: Vývoj obsahu nežádoucích a cizorodých látek v českých chmelech
     - Dušek, M.: Rezidua pesticidů ve sladu a chmelu, jejich přenos během rmutování,
        chmelovaru a jejich další osud během kvašení a zrání piva
     - Muthný, T. (ANTON PAAR): Novinky v portfoliu Anton Paar

13.00 - 14:30 ... Oběd

14:30 - 16:00 ... PIVO (Fiala, J.)
     - Karabín, M.: Studium markerů piv dokvašovaných s dubovými fragmenty
     - Dostálek, P.: Pivo jako koloidní systém
     - Košin, P.: Stabilita pivní pěny a vyslazování
     - Vlček, J.: Stabilizace pivní pěny bez použití přídatných látek
     - Jelínek, L.: Vlastnosti piva ovlivňující přechod aromatických látek
        během studeného chmelení
     - Pöttschacher R., (AKRAS): Innovations for brewers beside the classic
        brewing-technology & challenges in beermix-production.

16:00 - 16:15 ... Přestávka

16:15 - 17:45 ... ANALYTIKA A MIKROBIOLOGIE (Mikyška, A.)
     - Mehl, M. (Biopharm): Nový inovatívny mikrobiologický odber vzoriek pomocou
        polyméru, pre senzitívn detekciu nežiadúcej mikroflóry v nefiltrovaných
        pivných nápojoch.
     - Kubizniaková, P.: Saccharomyces cerevisiae „diastaticus“ – amylolytická pivu
        škodící kvasinka
     - Shayevitz, A.: Detection of low concentrations of S. cerevisiae var. diastaticus
        in a high population of S. cerevisiae
     - Olšovská, J., Straková, L.: Vývoj metody predikce senzorického stárnutí piva
     - Vrzal, T.: Vliv kmenů kvasnic na senzomický profil piva
     - Dienstbier, M.: Metody pro stanovení barvy sladu

18.00 ... Společenský večer v areálu PP

01.11.2019

09.00 ... exkurze do pivovaru Gambrinus