Přihlášení

Účastnický poplatek

Výše poplatku je stanovena částkou 2.900,- Kč plus DPH (3.509,- Kč).
Součástí poplatku je vstup na odborný program, kongresové materiály, občerstvení o přestávkách včetně obědu, vstup na společenský večer (částky jsou uvedeny včetně DPH 21%). 

Celkovou částku uhraďte nejpozději do 30.9.2019 bankovním převodem na účet ČSOB a.s.
název účtu: Jastraban Rudolf
číslo účtu tuzemsko: 278750623/0300
číslo účtu EURO: 278750623/0300
(IBAN CZ87 0300 0000 0002 7875 0623)
(SWIFT: CEKOCZPP)
variabilní symbol: fyzické osoby – rodné číslo, právnické osoby – IČ organizace
specifický symbol: jméno účastníka

Storno podmínky

do 30.9.2019 vrací agentura 70 % účastnického poplatku
po 30.9.2019 storno poplatky 100 %

Přihlášky zasílejte nejpozději do 20.9.2019.

• ONLINE PŘIHLÁŠKA