Přihlášení

Účastnický poplatek

Výše poplatku je stanovena částkou 2.600,- Kč bez DPH (3.146,- Kč).
Součástí poplatku je vstup na odborný program, kongresové materiály, občerstvení o přestávkách včetně obědu, vstup na společenský večer (částky jsou uvedeny včetně DPH 21%).

Celkovou částku uhraďte nejpozději do 30.9.2017 bankovním převodem na
účet ČSOB a. s.

Název účtu: Jastraban Rudolf
Číslo účtu tuzemsko: 278750623/0300
Číslo účtu EURO: 278750623/0300
(IBAN CZ87 0300 0000 0002 7875 0623)
(SWIFT: CEKOCZPP)
Variabilní symbol: fyzické osoby – rodné číslo, právnické osoby – IČ organizace
Specifický symbol: jméno účastníka

Storno podmínky

Do 30. 9. 2017 vrací agentura 70% účastnického poplatku.
Po 30. 9. 2017 storno poplatky 100%.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 09. 2017.

Online přihláška